ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံက်င္းပေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံက်င္းပ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ညႇိႏႈိင္းအစည္း အေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ က်င္းပေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ ေမာင္တင္က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးကို ေမလေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအားလုံးသည္ မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံ အစည္းအေဝးမ်ား ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း။

ညီလာခံေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနေရး၊ ထိုင္ေရး၊ စားေရး၊ ေသာက္ ေရးအျပင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ အဆင္ေျပစြာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အားလုံးကို တာဝန္ယူျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳ၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္၊ ပိုမိုျပည့္စုံေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝး၏ အားနည္း ခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ တတိယအစည္းအေဝးအတြက္ အခ်ိန္မီႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားေရး၊ ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး၊ လိုအပ္သည့္ IT ပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးေရး၊ အဆင္ေျပစြာ မွတ္တမ္းရယူႏိုင္ေရး၊ ညီလာခံေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႕ အႀကံဳ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး၊ ေနထိုင္၊ စားေသာက္မႈကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေစေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ဖိတ္ၾကားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ႀကိဳဆိုေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ တည္းခိုေနထိုင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ခန္းမအတြင္းေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ အခမ္းအနား ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ လုံၿခံဳေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔မွ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက က႑အလိုက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေပးသည္။