ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားမွ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

Printer-friendly versionSend by email

 

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၁၄

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခု အစည္းအေဝးတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါေဒသမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယခုအစည္းအေဝးတြင္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားအား တင္ျပျခင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွစတင္ကာ တစ္ႏွစ္တာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ JMC လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ေငြေၾကးကိစၥ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ပုံေငြရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ားအား တင္ျပျခင္း၊ JMC-U ၏ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးၾကား ကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူ (LCM)မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား တင္ျပျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယေန႔အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ JMC-U ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ အတြင္းေရးမႉး (၁) ေဒါက္တာ ေ႐ႊခါးရ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး (၂) ဗိုလ္မႉးႀကီးဝဏၰေအာင္တို႔က သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ JMC-U အစည္းအေဝး သုံးရက္တာကာလအတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ား၊ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

 

သုံးရက္တာ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေ႐ႊခါးရ္က “အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥျဖစ္တဲ့ ေဒသခံအရပ္သား ေစာင့္ၾကည့္သူ (LCM) မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္။ အဲဒီကိစၥက ၫွိႏႈိင္းခဲ့တာ ေတာ္ေတာ္ ၾကာပါၿပီ။ ေလာေလာဆယ္ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္မွာ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ထားေတာ့ LCM နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ စြမ္းရည္၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတယ္။ ေနာ္ေဝခရီးစဥ္မွာ အရပ္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားမွ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ပညာရွင္စကားဝိုင္း လုပ္တာမ်ိဳးရွိေတာ့ အေတြ႕အႀကဳံဖလွယ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သုံးရက္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစည္းအေဝးကဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၅ ခုနဲ႔ ၿပီးခဲ့ပါတယ္။ အရပ္သားေတြ႕ဆုံမႈဘက္က ထြက္လာတဲ့ မူေတြအရ JMC ဘက္မွာ ခ်မွတ္ရမယ့္ မူေတြလည္း ထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီကိစၥလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

 

နယ္ေျမတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ JMC-U ဥကၠ႒ေျပာခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝဏၰေအာင္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝဏၰေအာင္က “အဓိကက JMC မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တာပါ။ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ ေလးေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုရွိတဲ့အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ နယ္ေျမဝင္ေရာက္ေက်ာ္လြန္မႈဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေတြရွိေနပါတယ္။ အဲဒီပဋိပကၡေတြကို ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ မျဖစ္ဖို႔အင္အား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈေတြ၊ နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္သြားလာမႈေတြကို ေျပာတာပါ” ဟုေျပာသည္။

 

JMC-S တနသၤာရီတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ပါဝင္လာႏိုင္ေရး ေတာင္းဆိုထားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေ႐ႊခါးရ္က “ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း တင္ျပလာပါတယ္။ JMC ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင္းပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေဘာင္အတြင္းမွာ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ JMC အဆင့္မွာ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္းၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မရႏိုင္တာေၾကာင့္ JICM (တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး) အဆင့္မွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပါဆိုၿပီး တင္ျပထားပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

 

ယခုအစည္းအေဝးတြင္ JMC-U ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးၾကား ကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၾကားကာလအတြင္း Rဃွ (ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္)အေနျဖင့္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းမႈကို JMC-S ရွမ္းက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ NRPC အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ စုေဆာင္းခံရမႈကိစၥရပ္တြင္ NLD လူငယ္မ်ားပါဝင္၍ JMC-U တြင္ ေျဖရွင္းသြားရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္း၍ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ သူမ်ားကို အျမန္ဆုံးျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥရပ္ကို JMC အေနျဖင့္ စိစစ္၍ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

 

ေဒါက္တာေ႐ႊခါးရ္က “RCSS နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ႏွစ္ခုစီစဥ္ထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ႏွစ္ဖက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မယ့္ တပ္မႉးကိစၥ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါကို ႏွစ္ဖက္လုံးက လက္ခံထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(P.C) ဘက္က ေတြ႕ဆုံခဲ့တာရွိပါတယ္။ အဲဒီကိစၥကို ရွင္းလင္းခဲ့ၾကၿပီး ေလာေလာဆယ္ RCSS ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း စာေရးသားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ေတြ႕ဆုံႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္ေျမျပင္တပ္မႉးေတြ အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆုံဖို႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ အျခားေနရာမွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ေတြ မရွိသေလာက္ဆိုေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္မွာလည္း RCSS နဲ႔ အစိုးရတပ္မေတာ္ၾကား ေျမျပင္တပ္မႉး ေတြ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ဖို႔ လုပ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ႏွစ္ဖက္ဆုံေတြ႕ႏိုင္ရင္ ေျပလည္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ေတြ႕ဆုံဖို႔ ယူဆပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

 

ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူ(LCM) မ်ားကို ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ JMC-S မြန္ႏွင့္ JMC-S ကရင္တို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

 

“JMC-S မြန္မွာဆို က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ လမုခြံ႐ြာကို အၾကမ္းဖ်င္းေ႐ြးထားပါတယ္။ ကရင္မွာေတာ့ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္က ေလာင္းကိုင္နဲ႔ ေလာင္ဒဘြဲေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေရွ႕ေျပးအေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ JMC-S မွာ LCM ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းတာဝန္၊ အေရးပါမႈေတြကို သြားေရာက္ရွင္းလင္းပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကပါတယ္” ဟု ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝဏၰေအာင္က ေျပာသည္။

 

လာမည့္ႏွစ္တြင္ JMC သည္ အစီအစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူ (LCM) မ်ားအတြက္ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဒသခံအရပ္သား ေစာင့္ၾကည့္သူ (LCM) မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္သန္းခန္႔ အကုန္အက်ခံ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေဝးသို႔ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ေစာအိုင္းဇက္ဖိုး(KNU)ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) စိုင္းမ်ိဳးသန္႔တို႔ အပါအဝင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။