ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈဆု၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား