ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လာအိုျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ