ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား