ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြက္

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြက္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသား သုံးဦးအား စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၁၇၀၀၀ ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ အမ်ိဳးသား သုံးဦးအား စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၁၇၀၀၀ ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရမိုင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရမိုင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ သေကၠျပင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ သေကၠျပင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ UNHCR ဌာေနကိုယ္စားလွယ္အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ UNHCR ဌာေနကိုယ္စားလွယ္အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပိတ္သိမ္းၿပီး IDP စခန္းမ်ား ၾကည့္ ႐ႈေလ့လာ

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပိတ္သိမ္းၿပီး IDP စခန္းမ်ား ၾကည့္ ႐ႈေလ့လာ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ ကင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ ကင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္

Pages