ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၂၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၂၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ထံ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းတင္သြင္းႏိုင္

လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ထံ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းတင္သြင္းႏိုင္

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအား ေလ့လာ

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာပါလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာပါလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား၍ လူႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြား၍ လူႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေတာင္ျဖဴတံတားအနီး ဆီဆိုင္တန္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေတာင္ျဖဴတံတားအနီး ဆီဆိုင္တန္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ

လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရမိုင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္ႏွင့္ ေရမိုင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

Pages