ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေက်း႐ြာႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားေလ့လာ

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေဆး႐ုံ၊ ေက်း႐ြာႏွင့္ IDP စခန္းမ်ားေလ့လာ

တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားအား AA အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားအား AA အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၌ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ၌ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၇ သိန္းေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၁၇ သိန္းေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

ေရေခါင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီး AA အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းအား ေစာင့္ႀကိဳတိုက္ခိုက္

ေရေခါင္းေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီး AA အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းအား ေစာင့္ႀကိဳတိုက္ခိုက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေရမိုင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေရမိုင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား AA အဖြဲ႕က လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးအား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းအား AA အဖြဲ႕က လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊ အျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးအား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္

အျပစ္မဲ့႐ြာသားတစ္ဦးအား AA အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္

အျပစ္မဲ့႐ြာသားတစ္ဦးအား AA အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္

မိုင္းေထာင္ေနသည့္ AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိ

မိုင္းေထာင္ေနသည့္ AA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

Pages