ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွစ္ဖက္ၫွိႏႈိင္း၍ ေျမျပင္လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္၂၅ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ARSAအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ေသဆုံးသြားသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္၁၁၃ ဦးအတြက္ ဘာသာေရးထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ႏွစ္ပတ္လည္ ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္၂၅ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ARSAအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ေသဆုံးသြားသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္၁၁၃ ဦးအတြက္ ဘာသာေရးထုံးတမ္းအစဥ္အလာအရ ႏွစ္ပတ္လည္ ဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၁၃ရက္အထိ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၂၅၇၇၃ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္မွ ဩဂုတ္ ၁၃ရက္အထိ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၂၅၇၇၃ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ

လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Pages