ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ားႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးေကာ္မတီ (တတိယအႀကိမ္) အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Printer-friendly versionSend by email

 

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၀

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ယေန႔နံနက္ ၈နာရီတြင္ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ျပတုိက္၌ က်င္းပသည့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရးဦးစီးေကာ္မတီ (တတိယအႀကိမ္ )အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းသုိ႔ ဦးစီးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိ၊ ဦးစီးေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာပညာရွင္မ်ားအသင္းတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေဒသသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ဘုရား၊ ေစတီပုထိုး၊ သာသနိကအေဆာက္ အအုံေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္ တစုတေဝးတည္းတည္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေမြအႏွစ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္သာမက ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးက စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈရသည့္ ေဒသျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္တြင္ အင္အား ရစ္(ခ်္)တာစေကး ၆ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသရွိ ေစတီပုထိုး၊ သာသနိက အေဆာက္အဦ (၃၈၉)ဆူ ပ်က္စီးခဲ့သည္ကို စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ သိရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ သာသနိကအေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉)ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၇၁/၂၀၁၆) ျဖင့္ “ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံ ေညာင္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္ အအုံမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးေကာ္မတီ”ကို ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္၍ (၇)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေၾကာင္း။

ဦးစီးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို က႑အလိုက္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (၂)ခုႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီ (၅)ခုကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဦးစီးေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၇)ခ်က္ ခ်မွတ္ ခဲ့ၿပီး ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၁ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၅)ရက္တြင္ ပုဂံၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၉)ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

အဆိုပါ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ (၉)ခ်က္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး (၅)ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ (၄)ခ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းကာလ (၄)ႏွစ္ အတြင္း အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရးအတြက္ အင္တုိက္အားတုိက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အထူးစိတ္ဝင္ တစား လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ နယ္ေျမျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသုိ႔ ျပည္ပဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈဦးေရမွာ (၃)သိန္းခန္႔ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလထိ ျပည္ပဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈဦးေရမွာ ၁၅၄၂၆၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ပဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈမွာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်မသြားသည္ကို စာရင္းမ်ားအရ ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို စဥ္ဆက္မျပတ္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေစတီပုထိုးမ်ားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကို ငလ်င္ၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာရွင္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုး မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ UNESCO အဖြဲ႕အစည္းအပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအရ ပထမဦးစားေပး ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ေစတီပုထိုး (၃၆)ဆူ၊ ဒုတိယဦးစားေပး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ေစတီပုထိုး (၅၃)ဆူ၊ တတိယ ဦးစားေပး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ ေစတီပုထိုး (၇၆)ဆူႏွင့္ အေသးစား ျပဳျပင္ရန္ ေစတီပုထိုး (၂၂၄)ဆူဆိုၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ငလ်င္ျဖစ္ပြားၿပီး တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္အေသးစားျပဳျပင္ရမည့္ ေစတီပုထိုး (၂၂၄)ဆူကို မူလပုံစံ အတိုင္းျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ (၂)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ပထမဦးစားအျဖစ္ ေစတီပုထိုး (၁၉)ဆူ၊ ဒုတိယ ဦးစားေပးအျဖစ္ ေစတီပုထိုး (၃၃)ဆူ၊ တတိယဦးစားေပး အျဖစ္ ေစတီပုထိုး (၄၉)ဆူႏွင့္ အေသးစားျပဳျပင္ခဲ့သည့္ ေစတီပုထိုး (၂၂၄)ဆူ၊ စုစုေပါင္း ေစတီပုထိုး (၃၂၅)ဆူကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ဆဲ ေစတီပုထိုး (၂၁)ဆူႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္က်န္ ေစတီပုထိုး (၄၃)ဆူသာ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာရွင္ မ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား၊ ပရဟိတ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ ေဒသတြင္းမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ပါေၾကာင္း။

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ပါ ေမၽွာ္မွန္းၿပီး (၄)ႏွစ္ စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ ႏွစ္အလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးမ်ားပါ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ထို႔အျပင္ ေစတီပုထိုးမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ေရရွည္ႀကံ႕ခိုင္ေစရန္ ရည္မွန္းၿပီး အခ်ိန္ယူကာ မူလပုံစံအတိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ႐ြက္သြားရန္ အေလးအနက္ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာရွင္မ်ား၏ နည္းပညာအကူအညီမ်ားရယူၿပီး အသုံးျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီ သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာရွင္မ်ား ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္းကာ စီမံကိန္းခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း။

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ပုဂံေစတီပုထိုးမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာ ျဖင့္ အလႉေငြမ်ား လႉဒါန္းခဲ့ၾကရာ ၂၀၁၆ ငလ်င္ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၃၀ရက္အထိေငြက်ပ္၄၆ဝ၅၉သိန္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁သိန္း၊ ထိုင္းဘတ္ ၁ဝ၈၂ဝ၊ စကၤာပူေဒၚလာ၇၂၅ဝ၊ ဂ်ပန္ယန္း၃ဝဝဝဝ အပါအဝင္ တ႐ုတ္ယြမ္၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္၊ ကိုရီးယားဝမ္၊ ဥေရာပသုံးေငြ ယူ႐ိုတို႔ပါ လက္ခံရရွိထားပါေၾကာင္း၊ လက္ခံရရွိသည့္ အလႉေငြမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အသုံးျပဳရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ေကာ္မတီမ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္စနစ္တက် အက်ိဳးရွိရွိသုံးစြဲသြားရန္ ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ပုဂံေစတီပုထိုးမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ပါ ကိုက္ညီမႈမ်ားရွိေစရန္ UNESCO အဖြဲ႕ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ ဘုရားမ်ား၏ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ေရွးမူလက္ရာမပ်က္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္အတြက္ အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ၊ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ သာသနိက အေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သည့္ အခါမွာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္ကလည္း ႐ႈျမင္ရန္လို သလို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီလည္း စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီး သြားခဲ့ေသာ ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား အဆင့္အလိုက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနမႈ၊ ရန္ပုံေငြရရိွမႈ၊ ျပဳျပင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပုိလွ်ံလာမည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည့္ အေျခအေန၊ ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအား UNESCO သုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆုိျပဳ လႊာတင္ျပခဲ့မႈႏွင့္ ပုဂံေဒသေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေန မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ပုဂံေဒသသုိ႔ လာေရာက္သည့္ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လုံၿခံဳေရးအတြက္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားရဲတပ္ဖဲြ႕ျဖင့္ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးသြား ခဲ့ေသာ ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ရာတြင္ စက္ယႏၱရားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အေျခအေန တုိ႔ကုိ လည္ေကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပၾက သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေရွးေဟာင္းဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးေနမႈ၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ျဖစ္ပြားလာပါက ပုဂံေဒသရွိေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား အထိအခိုက္နည္းပါး ေစေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂံေဒသအား ကမၻာကသိရွိေအာင္ ရိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးသင့္သည့္ အေျခအေန မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္က ေဆာက္လုပ္၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေရးေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ငလ်င္ထပ္မံျဖစ္ ပြားလာပါက ထိခိုက္မႈနည္းပါးေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အေျခအေန မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ငလ်င္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ ေစတီ၊ ပုထုိးမ်ားအား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခ အေန၊ ႀကံ့ခိုင္မႈအားနည္းေနသည့္ ေစတီပုထိုးမ်ား စာရင္းေကာက္ယူသြားမည့္ အေျခ အေနႏွင့္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ဦးလြင္က ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံေဒသရွိ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ားအား အဆင့္လိုက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အစည္း အေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚေဆာင္ရြက္ေနမႈတုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းမွ ပညာရွင္ဦးသန္႔ဇင္ေထြးက ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေရး အတြက္ အေျချပေျမပုံထြက္ရွိေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေညာင္ဦးခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးတင့္က အလွဴေငြသုံးစဲြမႈ၊ ဘုရားဖူးမ်ားေန၀င္ ဆည္းဆာၾကည့္ရႈ ႏိုင္ရန္ ရႈခင္းၾကည့္ကုန္းျမင့္(View Mount) ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂံ ေဒသသန္႔ ရွင္းသာယာလွပေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္ အဦအထူးအဖဲြ႕(၇)ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ ဦးစီးဌာန ပုဂံဌာန ခဲြတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ားအား ျပဳျပင္ေဆာင္ ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနမႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾက သည္။

ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ပုဂံေဒသရွိ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ သာသနိကအေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဂံေဒသ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကၿပီး အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၀ ခ်က္ခ်မွတ္ၾက သည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတက လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးၿပီး နိဂုံးခ်ုပ္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ငလ်င္ ဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အာနႏၵာအုတ္ေက်ာင္း၊ ဖက္လိပ္ဘုရားႏွင့္ ဓမၼရာဇက ဘုရားတုိ႔အား ေရွးမူမပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈသည္။