ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းမဲ့ဇုန္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးႏွင့္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအစိုးရခ်င္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆုံ

အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာအိုႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာစိတ္ဓာတ္စြမ္းအား အျပည့္ျဖင့္ အေျခခံညာကို ခိုင္မာ၍ ေလးစားတန္ဖိုးထားထိုက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွာၾကား

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ဂူဗိမာန္၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြကိုခ်၍ အေလးျပဳ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား တုိင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေတြ႕ဆံုမွာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေရြ႔လ်ားစာၾကည့္တိုက္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစီး လွဴဒါန္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံု

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္တုိ႔သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရင္းႏွီးေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး